ÁRBEVIERUID OAHPAHIT OĐĐA BUOLVVAIDE

 

LÆRE GAMLE TRADISJONER TIL NESTE GENERASJON

OM OSS

 

Kautokeino Rein drives av familien Bongo som består av Per Anders og Anna Kristine og barna Per Ivan , Ante Jonas, Anna Majja og Mikkel Ainel.  I tillegg til kjøttproduksjon driver vi med tradisjonell reindrift i reinbeitedistrikt 40-Orda med sommerbeite i Kvænangen og Alta , høst -og vårbeite i Našša og vinterbeite i Anarjohkka nasjonalpark.

 

Hele familien deltar i arbeidet i reindriften og kjøttproduksjon, der det er naturlig for den enkelte. Vi ønsker å videreføre tradisjonell samisk kunnskap til kommende generasjon og synes det er viktig at barna er aktivt med i arbeidet.

OPPRINNELSE TIL KAUTOKEINO REIN

 

Anders og Marit Gunhild Bongo, som er foreldre til Per Anders, var de første reineiere som startet kjøttforedlingsbedrift i Norge med eget nedskjæringsanlegg. De etablerte Reinkjøttmarked i 1991 og har drevet siden da. I samarbeid med Reinkjøttmarked startet vi vår egen bedrift i 2006, Reinkjøttutsalg, som heter Kautokeino Rein i dag.

 

Reinkjøttmarked har utviklet gode metoder og produksjonsprosesser for foredling av kjøtt, basert på lang erfaring. Denne erfaringen bruker vi i produksjonen i dag for å kunne levere det beste produktet til kunden.

Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken

KAUTOKEINO REIN

 

Njurgoluodda 15

9520 Kautokeino

© Kautokeino Rein 2016

Design og web: Arktisk design

Foto: Marie Louise Somby

Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken
Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken
Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken
Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken
Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken
Reinflokken til familien Bongo i fart
Per Anders Bongo peker på flokken