BOAZU MIN EALLIN - REINEN ER VÅRT LIV

 

KAUTOKEINO REIN ER EN FAMILIEBEDRIFT SOM PRODUSERER REINKJØTT FRA EGNE REINSDYR. VI HOLDER TIL I KAUTOKEINO TETTSTED HVOR VI HAR UTSALG FOR KJØTT.

Produksjonen foregår i nedskjærings lokaler i Stornes 30 km nord for Kautokeino. Våres produkter selges ved utsalget vårt i Kautokeino og på messer og torg i Finnmark. Tørket Fjellgull selges også ved utvalgte butikker i Finnmark og Troms.

Vi bruker de gamle tradisjonelle metodene for foredling av kjøtt. Røktkjøtt blir røkt i røykegamme, og tørketkjøtt tørkes ute i friluft. Vi er opptatt av at du som kunde skal få det beste kvalitetskjøttet, rent og naturlig , og er nøye med å kontrollere produksjons-prosessene.

VÅRE REINSDYR BEITER FRITT I NATURLIGE BEITER, DET GIR GOD SMAK OG KVALITET PÅ KJØTTET. BEITEOMRÅDENE STREKKER SEG FRA ANARJOHKKA NASJONALPARK OM VINTEREN TIL KVÆNANGEN I TROMS OM SOMMEREN.

OM REINKJØTT

 

FETTINNHOLDET I REINSDYR-KJØTT ER PÅ 2,4 %, OG ER LANGT LAVERE ENN HOS HUSDYR I LANDBRUKET. AV FETTET SOM FINNES I REIN ER OMLAG HALVPARTEN UMETTET FETT. DETTE ER DET "GODE" FETTET. DET INNEHOLDER OGSÅ MYE VITAMINER OG MINERALER.

TØRKET KJØTT

 

Fra gammelt av tørket samene reinkjøtt for å kunne oppbevare og ha tilgang til reinkjøtt om sommeren, da det ikke var muligheter for nedfrysing. Tørket kjøtt var den største kilden til proteiner om sommeren.

 

Det er den perfekte turmat som er mettende og sunn, med god holdbarhet og lett å ta med seg. I generasjoner har tørket kjøtt vært en naturlig del ved bålet på fjellet både i kaffen og sammen med brødskiven eller lett stekt på bålet.

KAUTOKEINO REIN

 

Njurgoluodda 15

9520 Kautokeino

© Kautokeino Rein 2016

Design og web: Arktisk design

Foto: Marie Louise Somby